Perpustakaan Wiki Minitool

[Pelbagai Definisi] Apa itu Bloatware pada Komputer atau Telefon? [MiniTool Wiki]